ת.ד. 53
שבי ציון  2280600

PO Box 53
Shavei Zion,

Israel  2280600

Advanced Packaging Products Ltd

SZP operates in accordance with the most rigorous standards in the international food packaging industry. 

  • SZP Packaging LinkedIn

מוצרי אריזה מתקדמים בע"מ

  972.4.982.0690

ת.ד. 53
שבי ציון  2280600

ש.צ.פ. פועלת על פי הסטנדרטים המחמירים ביותר בתעשיית אריזות המזון הבינלאומי.

© 2018 SZP Advanced Packaging Products Ltd.  All rights reserved.  |  Privacy

  972.4.982.0690

SZP Advanced Packaging Products Ltd.

P.O.Box 53
Shavei Zion,

Israel, 2280600


Phone: 972-4-982-0690
Fax:      972-4-982-6619

email: info@szp.co.il

Contact Us

Driving Directions

Coming from South

  1. Take route No.4 North and go through Ein Hamifratz intersection.

  2. Continue straight through next intersection. 

  3. Continue straight through traffic light at Lohamei HaGetaot.

  4. Get into far left lane at Regba traffic light.

  5. After 100 meters turn left into Shavei Zion.

  6. Continue over bridge and make immediate right into SZP.