top of page

ש.צ.פ. מצטיינת בזיהוי צרכי הלקוח, תכנון, פיתוח, עיצוב והפקה של אריזות פלסטיק חדשניות ומותאמות Tailor-made.

מוצרים נבחרים 

אריזות בעלות חסם גבוה לחמצן

לוגו ללא כיתוב.jpg

אריזות בעלות הוכחת פתיחה

לוגו ללא כיתוב.jpg

אריזות ייעודיות למוצרי עוף ובשר

לוגו ללא כיתוב.jpg

גביעים ומכסים

לוגו ללא כיתוב.jpg

אריזות ייעודיות למאפים ודברי מתיקה

לוגו ללא כיתוב.jpg

אריזות ייעודיות לארוחות מוכנות

לוגו ללא כיתוב.jpg

אריזות ייעודיות למזון קפוא

לוגו ללא כיתוב.jpg

אריזות ייעודיות לתוצרת חקלאית

לוגו ללא כיתוב.jpg

אריזות המשמשות למגוון תחומי תעשייה

לוגו ללא כיתוב.jpg
bottom of page