972.4.982.0690

SZP PET Packaging for Food Industry

דפי נתונים טכניים

הסמכות

ש.צ.פ. מוסמכת ב-

· BRC

· ISO 22000

·  ISO9001: 2015

ש.צ.פ. פועלת בהתאם לסטנדרטים מחמירים ביותר בתעשיית אריזות המזון הבינלאומית.

SZP ISO 22000
SZP BRC Packaging Certified

ש.צ.פ. מחויבת לסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחומי הבריאות, הבטיחות, איכות הסביבה והעבודה. החברה עורכת סקירות תקופתיות של אתיקה עסקית באמצעות SMETA (מחלקה ב- Sedex).

SZP -SMETA ? Sedex Certification

ISO 9001:2015

BRC

מדיניות איכות ובטיחות המוצר

HACCP - עברית

ISO 22000:2005 עברית

HACCP - אנגלית

ISO 22000:2005 אנגלית